Kategorie

Vladimír Mikeš [ *1927 ]

Po studiu bohemistiky, romanistiky a srovnávací literatury pracoval jako dělník ČKD, pak nastoupil na vojnu. Po vojně, v letech 1955 až 1992 vykonával svobodné povolání. Je básník, překladatel a kritik. Překládá z ruštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, francouzštiny a němčiny. V roce 2012 dostal Státní cenu za překladatelskou činnost.  Od roku 1992 vyučuje na pražské DAMU, mezi lety 1997 a 2000 byl jejím děkanem. Jedním z nejvýznamnějších děl Vladimíra Mikeše je celoživotní práce na překladu Dantovy 'Božské komedie'. Z vlastního autorství např. 'Popiš mi tu proměnu', 'Plovárna Léthé', 'Poemy, Pozdní sběr' a další.