Kategorie

Vrácení zboží

Kupujete knížku jako dárek, ale nevíte, jestli vyberete správně? Obáváte se komplikovaného a zdlouhavého procesu vrácení nevhodně zvolené knížky? U nás neriskujete. Zboží zakoupené v našem e-shopu můžete vrátit do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez udání důvodů. Peníze zaplacené za zboží, včetně nákladů na jeho dodání, Vám vrátíme na bankovní účet.

Postup reklamace

 1. Klikněte myší na tento odkaz. Tím si stáhnete speciální formulář pro vrácení zboží do Vašeho počítače.
 2. Vyplněný formulář zašlete na e-mail: info@megaknihy.cz a jednu jeho kopii přiložte i k nazpět odesílanému (vracenému) zboží. Ke zboží pak přiložte i kopii faktury.
 3. Zboží společně s požadovanými dokumenty zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození anebo zničení.
 4. Vyplněný a podepsaný formulář vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Do zásilky vložte také kopii faktury. Celou zásilku zabalte tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy.
 5. Zabalenou zásilku zašlete (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu:

  Megaknihy.cz
  České mládeže 1079
  460 06 Liberec
 6. Náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy. Peněžní prostředky, které jste za zboží zaplatili, včetně nákladů na dodání, Vám vrátíme do 14 dnů ode dne vrácení zboží. Pokud jste zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Poučení pro vrácení zboží

Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebované a neznečištěné a, pokud je to možné, v původním obalu.
Pokud bude vrácené zboží opotřebované anebo poškozené, vzniká nám vůči Vám nárok na náhradu škody tím vzniklé.
Za zboží podstatně poškozené anebo zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu není možné vrátit kupní cenu ani náklady na dodání zboží.