Kategorie

Stanislav Komárek [ *1958 ]

Stanislav Komárek emigroval roku 1983 do Rakouska, kde pracoval v Muzeu přírodní historie, poté na ministerstvu zemedělství a nakonec také na Vídeňské univerzitě na institutu zoologie. V této době se začal zajímat o tématiku psychoanalýzy a psychologie. Když se vrátil do Prahy, přednášel o vzájemném vztahu kulturních a přírodních fenoménů a o biologické estetice. Dále studoval díla C. G. Junga a snažil se propojit jeho psychologické náhledy s biologickou problematikou. Začátkem 21. století byl jmenován profesorem filosofie a dějin přírodních věd. Mezi jeho významná díla patří například ,,Dějiny biologického myšlení” nebo ,,Muž jako evoluční inovace?”.