Kategorie

Jan Průcha [ *1934 ]

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c. je dlouholetým pedagogem a hlavně zakladatelem České asociace pedagogického výzkumu. Zabývá se tedy pedagogikou jak z praktického hlediska, tak z toho teoretického. Kromě toho, že je přednášejícím na vysoké škole, je také tvůrce skript, učebnic a odborné literatury. Ve většině svých publikací se zabývá obecně problematikou pedagogiky například v knihách Základy pedagogiky či Pedagogická encyklopedie, ale zabývá se také některými specifickými oblastmi pedagogiky jako například v knize Dětská řeč a komunikace. Jan Průcha také samozřejmě hojně publikuje v odborných časopisech.