Kategorie

Wayne W. Dyer [ *1940 ]

Wayne W. Dyer byl byl nazýván otcem motivace. Své dětství strávil v sirotčinci a v pěstounské péči. V dospělosti se stal odborníkem na poli osobního a duševního rozvoje. Zastával názor, že každý člověk má potenciál prožít neobyčejný život. Byl profesorem psychologie na newyorské univerzitě a své myšlenky se rozhodl představit široké veřejnosti v mnoha televizních a rozhlasových pořadech. Za svůj život sepsal přes čtyřicet knih o seberozvoji. Patří k nim například „ Splněná přání – Odhalte skrytou sílu své představivosti“ spolu s další významnou odbornicí na osobní rozvoj člověka, Esther Hicksovou vytvořil knihu „ Spolupráce v tom nejlepším slova smyslu – Hovory učitelů a mistrů“.