Kategorie

Tomáš Halík [ *1948 ]

Když jsme kdysi žádali prof. Tomáše Halíka, aby se stal děkanem filozofické fakulty, odpověděl nám podobně jako těm, kdo chtěli jeho kandidaturu na prezidenta - že nemá čas a že má na práci mnoho jiných věcí. Skutečně, vytíženějšího člověka, než je kněz, kazatel, pedagog a spisovatel Tomáš Halík, lze najít jen těžko. Za svou kariéru, plně věnovanou kazatelské a pedagogické činnosti, nasbíral čtrnáct ocenění a napsal přes dvacet knih s duchovní tématikou. Njeznámějšími jsou Co je bez chvění, není pevné, Oslovit Zachea, Dotkni se ran a Vzdáleným nablízku.