Kategorie

Pavel Eisner [ *1889 - ✝1958 ]

Český překladatel a spisovatel, píšící jak česky, tak také německy, Pavel Eisner se celý život snažil sblížit českou a německou kulturu. Mezi válkami pracoval jako vedoucí překladatelské sekce v České živnostenské a obchodní komoře. A věnoval se v této době také publicistické činnosti a své články vydával v německém magazínu Prager Presse. Konec jeho kariéry přišel se začátkem německé okupace, kdy odešel do penze. Nadále se však věnoval literární činnosti a své díla vydával pod různými pseudonymy. Mezi jeho dílo patří například publikace „Chrám i tvrz“, „Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině“ nebo „Čeština poklepem a poslechem“.