Kategorie

Jitka Saniová [ *1969 ]

Jitka Saniová píše knihy, které jsou zaměřeny na menší děti navštěvující mateřskou školku, nebo děti, které teprve začínají se školní docházkou a začínají se učit číst. Napsala knihu Už vím proč…, kterou o pár let později následovala kniha Co radí zvířátka? Kniha Co radí zvířátka je určena mladým začínajícím čtenářům a obsahuje několik pohádek s poučením. Kniha také vyzdvihává některá podstatná jména - ty jsou znázorněna obrázky, která by se měl malý čtenář naučit.