Kategorie

Jan Kábrt [ *1910 - ✝2006 ]

Ani po zrušení latinského jazyka na filosofické fakultě Karlovy univerzity se profesor Jan Kábrt nepřestal tomuto jazyku věnovat a své studenty začal učit na fakultě medicíny. Kábrt je vystudovaným filologem a germanistou a svou autorskou práci věnoval své vášni pro jazyk, který není vždy úplně jednoduchý. Kábrt sestavil několik učebnic latinského jazyka ale také cvičebnice, latinské slovníky či lexikony. Své vědomosti a čas věnoval také vývoji slovníku latinských lékařských pojmů, a to hned ve dvou vydáních.