Kategorie

Petr Chudožilov [ *1943 ]

Petr Chudožilov se narodil v ruské Moskvě odkud emigroval do Prahy, kde posléze studoval a pracoval. V 60. letech byl nucen opustit své místo v České tiskové kanceláři, což jej donutilo vzít jakoukoliv možnou práci (stal se tak dřevorubcem, mlékařem, nebo závozníkem). Tato jeho pozice se změnila v 70. letech, kdy dokončil studia na vysoké škole a začal pracovat v Literárních novinách. Svou autorskou práci musel několikrát přerušit až do roku 1982. Na základě jeho podpisu na Chartě 77, ale také jeho knih, musel kvůli nátlaku Státní bezpečnosti s rodinou emigrovat a jeho destinací se stalo Švýcarsko. Zde se opět živil novinařinou, ale cizí mu zde nebyly ani práce na stavbách. Chudožilov však stále spolupracoval s mnoha novinami, ale také Českým rozhlasem 6, pro který psal fejetony. Jeho dílo, které je vydáváno v několika jazycích, mohlo být v Československu a posléze České republice vydáváno až po roce 1989. Mezi tyto knihy "Boj o fusekli", "Kapři v kvetoucích trnkách po třiceti letech", nebo "Lahvová pošta".