Kategorie

Carl Gustav Jung [ *1875 - ✝1961 ]

Švýcarský psychoterapeut a lékař Carl Gustav Jung byl synem protestantského faráře a jako malý chlapec se pak často snažil navázat kontakt s Bohem, jelikož byl velmi citlivé dítě a často se oddával dennímu snění a měl velkou imaginaci. V dospělosti se pak začal zabývat experimentální psychologií, v níž se snažil lidskou psychiku chápat na pozadí snů, mýtů, umění a filosofie. V roce 1907 se Jung seznámil s Freudem a od roku 1912 začali spolupracovat. Jung inspiroval Freuda především v oblasti psychoanalýzy. Freudovy názory však Jungovi přišly lehce omezené. Oba muže však pojilo silné přátelství. Jung je také autorem mnoha odborných článků a publikací jako například „Duše moderního člověka“, „Červená kniha“ nebo „Člověk a duše“.