Kategorie

Stát a církev

Od vzniku Církve jakožto instituce se začínal vytváře společný vztah mezi náboženstvím a státem. Postupně si církev získávala stále více vlivu, který dále pronikal do chování státních příslušníků a občanů, ale také do samotné konstituce. V každé zemi se tento vztah vyvíjel jinak. Velmi záviselo také na tom, zda je země monarchií či republikou. V případě monarchie poté tento vztah nabírá zcela jiných obrátek. Jedná se o vztah, který je stále zkoummán a studován a to jak z pohledu historie, tak v rámci moderní doby. Tyto studie, odborné a populárně-naučné knihy, ale také romány založené na vztahu státu a církve, naleznete v této kategorii.