Kategorie

Judaismus

Judaismus jako termín v sobě skrývá mnohé. Nejedná se pouze o definici víry, ale také samotné kultury a stylu života, zejména lidí židovského původu. Nejčastěji je však Judaismus označením pro své náboženství, to je dnes desátým největším náboženstvím světa, které následuje, podle odhadů, až 18 milionů lidí. Historie judaismu mapuje na 3 000 let lidské historie, poprvé se objevuje v 13. století př. n. l., ve století 10. př. n. l. se poté začínají sjednocovat izraelské kmeny. Od této doby se judaismus postupně vyvíjí a vznikají také první judaistické texty. Podrobné informace o tomto náboženství, ale také kultuře a historii se dočtete zde.