Kategorie

Němčina

Německý jazyk patří mezi jeden z nejčastěji užívaných na světě, podle posledních průzkumů jim mluví na 200 milionů lidí. Nejedná se také o žádný mladý jazyk, jeho první vývoj můžeme sledovat mezi 5. a 8. stoletím. Byla to také němčina, která dala zrod mnoha slangům a slovních spojeních, které dnes najdeme v jazyce českém. Však také většina české literatury byla původně psaná německy než si čeština našla vlastní cestu. Jako jazyk je ten německý oblíbený a rozšířený také dnes. Existují tak desítky knih věnujících se jak jeho historii, tak výuce. V naší nabídce tak najdete učebnice, slovníky, pracovní sešity, ale i historické knihy.