Kategorie

Komunistický režim

Komunismus je ideologie, která ve své podstatě odmítá jakékoliv rozdíly mezi třídami. Tyto ideologie jsou dále praktikovány komunistickými stranami. Pokud se však taková strana dostala k moci, docházelo k nastolení tzv. komunistického režimu. Tento druh režimu velmi jednoduše sklouzl do totalitního politického režimu. V takovém má politická strana a státní složky totalitní moc nad lidem. Taková moc vede k nelidským i krutým podmínkám. Svědectvím o tom jsou desítky knih věnovaných komunistickým režimům a jejich praktikám. Tyto knihy najdete právě zde. Najdete díla historická, odborná, ale také vzpomínky lidí, kteří komunistický režim zažili či zažívají.