Kategorie

Psychologie dítěte

Byla to právě psychologie dítěte u které se samotný obor psychologie začal vyvíjet. Ten se postupně rozšiřoval na období adolescence, mládí až po dospělost a stáří. Dnes je psychologie velmi širokým polem studujícím mnohé aspekty lidského chování. Jako každé, i to musí někde začínat. Psychologie dospělého jedince se tak silně váže na to, jaký je její vývoj a stav v dětství. V dětství si každý prochází různými situacemi, ty silně ovlivňují naše chování a pocity v budoucnosti. Také proto existuje mnoho knih zaměřených na děti z nejrůznějších prostředí. Psychologie dítěte je zaměřena na problémy s chováním, vlivy rozvrácených nebo násilných rodin, ale také na děti trpící nemocemi, depresemi, nebo úzkostmi. Všechna tato a mnoha další témata najdete v knihách z této kategorie.