Kategorie

Náboženská víra

Náboženská víra představuje právě onu víru, ale také oddanost a hledání člověka skrze posvátné texty, legendy, mýty, ale také ponaučení a další náboženská pravidla, skryté pravdy o původu a důvodu života. Náboženství je dnes pro člověka již tradičním smyslem života, na světě existuje na 10 000 různých náboženství, mezi těmi je to však pět náboženství, které definují nejvíce lidské populace, těmi jsou Křesťanství, Islám, Hinduismus, Buddhismus a nakonec pohanství. Náboženská víra má mnoho podob a je tak velmi často studována z pohledu teologie, sociologie, ale také psychologie. Tímto inspirované knihy najdete v této kategorii.