Kategorie

Zpravodajské služby

Zpravodajské služby můžeme velmi jednoduše označit také za špionáž. Ačkoliv je to možná hanebný výraz. Jednotlivé zpravodajské služby bývaly na svém počátku věcí státní, jednalo se tak o jeden z pomocných útvarů státu, který měl za úkol shromažďovat informace nejen o lidech, ale také o jednotlivých institucích. Nejslavnějším zakladatelem zpravodajských služeb zůstává do dnešních dní J. Edgar Hoover, zakladatel FBI. Zpravodajské služby však hrály důležitou roli již během 2. světové války. Právě těm se nejčastěji věnuje literatura v této kategorii. Najdete však knihy také o Mossadu, FBI, CIA, nebo britské MI6.