Kategorie

Židovství

Židovství je velmi staré náboženství národa izraelitů.Jejich jazykem je hebrejština a toto náboženství dalo základ jak pozdějšímu křesťanství, tak i islámu.Židovství je kulturně-nábožensko-nacionální soubor, zahrnující jak jazyk, tak i historii ,filozofii a umění.Podle tóry, jsou předky izraelského národa Abrahám,Izák a Jákob.Staré židovské kmeny rozhodovali o svém území losem a přinášeli oběti podle tóry, vždy první z úrody.V současné době mají Židé svůj stát,ležící na významných místech historie.A tím je Izrael.Mimochodem Izrael znamená, volně přeloženo,Bůh bojuje.Ale o tom všem už v naší nabídce knih.