Kategorie

Bůh a člověk

Koncept nejen Boha, ale i Boha a člověka, jejich vzájemného vztahu, ale také pohledu člověka na Boha, je již tisíce let starý. Tento koncept se neustále mění a to jak v rámci vývoje světa, tak náboženství jako takového. Tato myšlenka existuje napříč civilizacemi, ale také místy světa. Na toto téma se můžete zaměřit z pohledu Východních náboženství, jakými jsou Hinduismus a Buddhismus, ale také z pohledu Islámu, Křesťanství, Judaismu, nebo několika dalších náboženství, mladších či starších. Otázka mezi Bohem a člověkem je velmi komplikovaná a různorodá. Také proto je tato kategorie plná knih teologických, memoárů, ale také populárně-naučných.