Kategorie

Příroda a kultura

Příroda a kultura je pohledem člověka na přírodu.Její chápání a její význam.Příroda je velmi dynamická a pružná.Střídá období a mezi druhy existuje konkurence.Živiny jsou v neustálém oběhu.Příroda sice dokáže zvládnout katastrofy i velkého rozsahu, zemětřesení nebo požáry.Nedokáže však odolávat činnosti a někdy až zhoubné činnosti člověka.Zatím co příroda je výsledkem evoluce, tak člověk je výsledkem evoluce kulturní.Je to oblast lidské existence a tvořivosti.Výstavba měst a dobývání nerostných surovin, až po zbraně hromadného ničení.Zbývá otázka:kdo z koho?V naší nabídce knih, naleznete mnoho titulů, které se právě této problematice věnují.