Kategorie

Tantra

Esoterická tradice známá jako tantra se nachází ve východních náboženstvích hinduismu a budhismu. Tantra je způsob meditace a rituálů, které vznikaly v Indii, zejména během prvního tisíciletí. Tento způsob meditace se považuje za možnost osvobození od reality a do díky jejímu naprostému pochopení. Díky studování tantry se můžeme naučit chápat, co je důležité znát, ale také co nás může zastavovat při praxi uctívání Boha našeho seznámení s ním. Lidé, kteří praktikují tantru se zabývají zejména svým duchovním růstem. Tento způsob meditace je velmi často studován také v literatuře. Mnohé z knih věnovaných tantrám naleznete také zde.