Kategorie

Fyzika

Fyzika je ve své nejhlubší podstatě překládána jako "znalost přírody". Právě přírodními jevy a hlavně pochopením toho, jak Vesmír funguje a co od něj očekávat. První náznaky fyziky můžeme nalézt v astronomii, ta se objevuje před tisíci lety v rámci Sumerů a Egypta. Postupem času byl tento obor silně ovlivňován vzrůstem vlivu Církve, která často pokroky ve fyzice potlačovala. To však stovky vědců nemohlo zastavit a také díky tomu máme dnes pro mnohé fyzikální vlastnosti světa pochopení. Ještě více jich však zůstává zahaleno tajemstvím. Fyzika je velmi obsáhlým a místy také velmi náročným oborem, také proto existují stovky knih. U nás najdete jak učebnice, tak odborné, populárně-naučné, ale také dětské knihy věnované této vědě.