Kategorie

Život

Život zjistit jeho smysl a původ lákal člověka od nepaměti.Jedná se o období od narození živočicha,nebo člověka, až po jeho skon.Za jeho vznik se někdy počítá už oplodnění vajíčka v děloze.Život můžeme brát jako součást zemské biosféry tvořené všemi živými organismy.Vznik života není v současné době zcela objasněn.Jde hlavně o událost,kdy se neživá hmota stala živou a začala se rozmnožovat.Jedna s teorií se zabývá božským stvořením a jiná je teorie evoluce kde formy života vyvíjel podle nahodilých změn a jejich selekcí.V nabídce našich knih se můžete sami rozhodnout a vybrat literaturu podle sebe.