Kategorie

Posvátná místa

Posvátnými místy chápeme místa, která jsou nedotknutelná pro svoji výjimečnost. Tato výjimečnost tkví většinou ve zvláštní síle, která se v takových místech nachází. V pohanské době byla tato místa pro svoji ojedinělou energii místy uctívání nejrůznějších duchů nebo bohů. Jednalo se o různé pohanské svatyně, které se s nástupem křesťanství proměnily v boží svatostánky. Svá posvátná místa uctívají i vyznavači jiných náboženství. Ezoterický význam těchto míst popisují různé publikace, např. Posvátná místa křesťanského světa nebo publikace o posvátných místech Anglie, Egypta či starých Keltů nebo Mayů.