Kategorie

17.-18. stol.

17.-18 století je Evropě nazýváno novověk.Formovaly se myšlenky,nastala změna ve vzdělání,které mělo být přístupné všem.Objevují se nové filozofické směry jako noetika,která se zabývala poznáváním.Rozvíjel se empirismu a racionalismus(Bacon a Descartes)Koperník a Galilei objevili heliocentrickou soustavu a zákon pohybu Rovněž ale kvetl rozvoj kolonialismu.Začaly války o kolonie a pokračovala kolonizace Ameriky, co by Nový svět.Vzniká bezplatná práce pro vrchnost-robota.Došlo ke zhoršení ekonomiky v důsledku častých válek.V naší nabídce můžete najít spousty knih,které mapují tato převratná století.