Kategorie

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství dbá na využití vodních zdrojů a na jejich ochranu.V České republice patří mezi obor, s dlouholetou tradicí.Nejdůležitější úkoly vodního hospodářství, je zásoba pitnou vodou obyvatelstvo země a taky zmírnění následků před extrémy počasí, jako jsou povodně a nebo dlouho trvající sucho.Rovněž musí dbát o ochranu životního prostředí a to hlavně výstavbou čističek odpadních vod.A kontrolovat jak nezávadnost pitné vody pro obyvatele, tak i zpětně splašky, které někdy dost nezodpovědně, někteří lidé volně vypouštějí mimo čističky.V naší nabídce knih, se této problematice široce věnujeme.