Kategorie

Pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie je obor, který je součástí samotné psychologie a zkoumá vliv lidské psychiky na chování člověka, ale také jeho další funkce. Termín se poprvé objevuje v 90. letech minulého století, kdy byl zkoumán vliv negativního přístupu na průběh psychických chorob. Postupem času byl dále zkoumán vliv naopak pozitivního přístupu na psychiku člověka. A právě tomuto fenoménu se pozitivní psychologie věnuje, a to z vědeckého pohledu. Síla pozitivního myšlení byla mnohokrát prokázána na velmi silné úrovni, ovlivňující zdravotní stav člověka k lepšímu. O těchto studiích, ale také zkušenostech lidí se můžete dočíst v dílech této kategorie.