Kategorie

Historiografie

Historiografie má za úkol mapovat historické události a analyzovat je.Jedná se o humanitní a společenskou vědu.Zkoumá člověka a společnost především na základě dochovaných písemností.Můžeme ji nazvat dějepisectvím.Musíme však podotknout, že historiografie je předchůdkyní historické vědy.Pracovala pouze s prameny dobových kronikářů,mnohdy ovlivněnými a s poplatnými tehdejším mravům a době.Nedávala si za cíl analyzovat historii i z jiného pohledu, jak je tomu nyní.Historickým pramenem se rozumí primární zdroj bádání.V naší velmi široké nabídce knih, máme mnoho titulů, které Vás do problematiky vtáhnou.