Kategorie

Dějiny výtvarného umění

Výtvarné umění patří k nejstarším formám umění vůbec. Věnovali se mu již zástupci Homo erectus, do dnešních dní se dochovaly různé jeskynní malby z doby paleolitu. Do výtvarného umění řadíme malířství, sochařství nebo architekturu. Umělci ve svých dílech zachycují různá témata, např. náboženská, historické události, portréty, krajinu nebo třeba abstraktní předměty. Mezi významné výtvarné umělce patřil italský umělec Michelangelo Buonarroti, který vymaloval Sixtinskou kapli a vytvořil sochu Davida nebo americký malíř Andy Warhol, který maloval portréty známých osobností. Známé jsou také jeho plechovky Campbellových polévek.