Kategorie

Sborníky

Pod sborníky se skrývají naučné knihy, které jsou většinou zaměřené na jedno konkrétní téma. K tomu autoři sborníků získaly veškeré možné a ověřené informace. Většinou se tak jedná o ucelený pohled na jedno téma, o kterém se ze sborníků můžeme dozvědět velmi mnoho. Tyto knihy jsou většinou velmi obsáhlé v rámci rozsahu obsažených informací. Věnovat se přitom mohou opravdu čemukoliv. Takový sborník vás může podrobně seznámit například s historií pranostik a jejich jednotlivými zněními napříč českou historií, ale také s bylinkami, které nalezneme na území Slezska apod. Mnoho takovýchto a dalších témat najdete v naší nabídce.