Kategorie

Rozvoj osobnosti

Rozvoj osobnosti je velmi bohaté téma, které se často objevuje jako téma knih z pohledu mnoha oborů. Může se jednat jak o studie psychologické, tak o ty filosofické. Stejně tak to jsou však romány, životní příběhy a motivační knihy. Rozvoj osobnosti a jeho témata můžeme mířit na dětské čtenáře, ale také ty dospělé nebo jedince, kteří mají ve svém životě pocit prázdnoty. Existuje tak opravdu různorodé a obsáhlé pole knih ze kterých je možné vybírat. Mezi takovéto knihy mohou patřit tituly : "Učebnice sebelásky" (Lucie Kolaříková), "Buddhovy pohádky na dobrou noc" (Dharmachari Nagaraja), nebo "Pravidla pozitivního sobectví" (Michaela Dombrovská).