Kategorie

Divoká zvířata

Divoká zvířata jsou zvířata, která nejsou zkrocená, domestikovaná a až na výjimky žijí volně v přírodě. U nás k takovým zvířatům patří např. jezevec, daněk, bažant, vrána, zajíc nebo kuna. S divokými zvířaty, která nežijí na našem území se můžeme seznámit v Zoologických zahradách. Populace volně žijící zvěře je u nás regulována myslivostí. Zvířata jsou z důvodu udržení přirozené rovnováhy odchycena nebo odstřelena. Zákonem je stanovena doba lovu, povolené druhy zvěře k odlovu i minimální a normované stavy zvěře. S divokými zvířaty nás seznamují různé atlasy a encyklopedie, např. Zvířata kolem nás nebo Poznáváme mláďata volně žijících zvířat.