Kategorie

Lékařství

Lékařství, jinak nazývané také medicína, má velmi dlouhou tradici. Její dnešní podoba se vyvíjela od 5. století př. n. l. a to díky lékaři jménem Hippokratés. Nicméně, kořeny léčitelství a lékařství sahají mnohem dále než do 5. st. př. n. l. Základem lékařství a jeho neodmyslitelnou součástí je také alternativní medicína. Její počátky a různé aspekty můžeme nalézt v každé civilizaci, její největší epicentrum poté nalezneme na území dnešní Číny. Díky tisíciletým tradicím se lékařství stalo předmětem literatury a to v mnoha ohledech. Také v naší nabídce můžete najít knihy psané lékaři, laiky, příznivci alternativních medicín apod.