Kategorie

Věda

Věda je velmi široký pojem.Jedná se o systematický způsob empirického a racionálního poznávání skutečnosti.Jde o spolehlivost výsledků a jejich aplikaci.Věda zkoumá jak živou a neživou přírodu, tak i lidskou společnost a její kulturu a myšlení.Rovněž se zabývá abstraktní strukturou.Vědou se rozumí i samostatné vědy, které jsou charakteristické svou metodou a oblasttí zkoumání.Věda tedy vychází ze zkoumání, pozorování, rozvažování a taky s experimentu.Už od starověku, je příroda a člověk a jejich vzájemné vztahy, předmětem zkoumání.Když navštívíte naší nabídku knih, naleznete spousty titulů, které se tomuto problému věnují.