Kategorie

Publikace pro děti

Dětské knížky, často označované jako pohádky, mají staletí dlouhou tradici. Pohádky se původně šířily vyprávěním mezi lidmi po celém světě, postupně se však začaly objevovat také ve psané formě, první pohádka se tak datuje do období Římské říše, někdy mezi lety 100 - 200 n.l. Asie má však svou historii pohádek o tisíce let starší. Evropa poté jejich největší vývoj datuje do 16. století, ačkoliv v této době mají nebezpečně blízko k thrillerům a hororům. Za dnešní podobu pohádek poté Evropa vděčí zejména dánskému spisovateli jménem Hans Christian Andersen, tento průkopník žánru přišel například s milovaným příběhem Malé mořské víly.

Dnes je žánr pohádek jedním z nejrozmanitějších, knihy pro mladé čtenáře jsou psané v duchu fantasy, detektivek, dobrodružství i starých mytologií. Také české pohádky patří mezi velmi oblíbené a jejich vývoj se od 19. století velmi změnil. Mezi milované pohádky dnes patří například Honzíkova cesta, Deník malého poseroutky, Buddhovy pohádky, Děti z Bullerbynu a stovky dalších.