Kategorie

Literárněvědné rozbory

Co tím spisovatel chtěl říct? Takováto otázka se nepokládá pouze ve školách, ale také v mnoha vědních oborech, které dále studují a rozebírají jednotlivá literární díla. Mnohá díla klasické, antické, ale také moderní literatury jsou studována z mnoha aspektů. Ať již z pohledu života a pocitů autora, tak filosofických, psychologických, ale také politických a životních otázek, která jsou mnohokrát v textech schována. Literárněvědné rozbory však nemohou nikdy zcela odkrýt to, co autor skutečně chtěl říci, takovou sílu nemají. Přesto jsou díla, jejichž podrobný rozbor můžete najít v této kategorii, od Bible, přes Shakespeare až po moderní fantasy a dramata.