Kategorie

Fotografické publikace

Fotografické publikace nalezneme v každém literárním žánru, jedná se však zejména o naučné publikace. Tyto se, jak název napovídá, skládají zejména z nejrůznějších fotografií přibližujících dané téma knihy. Velmi často se jedná například o historické knihy, tyto místo dlouhých textů představují dané téma a postup historií za pomocí mnoha dobových fotografií. Podobné knihy však nalezneme v mnoha oborech. Za pomocí fotografií se můžeme seznámit s rostlinami, horami, slavnými osobnostmi nebo světovými sportovci. Mezi konkrétní příklady poté patří například tituly "Obrazová etiketa" (Ladislav Špaček), "Pink Floyd Oodvvrácená strana zdi" (Hugh Fielder), nebo "Zvířata v otázkách a odpovědích".