Kategorie

Učební pomůcky

Učební pomůcky jsou nedílnou součástí nejen literatury, ale domova s každým dítětem. Tyto pomůcky jsou vytvářeny zejména pro dětské čtenáře, a posléze také žáky základních, středních i uměleckých škol. Úkolem těchto pomůcek je dětem nejen pomoci s daným učivem, ale také je k tomu spíše přilákat. Tyto pomůcky tak povětšinou sledují tzv. školu hrou a nalézt je můžeme v mnoha předmětech a částech. V této kategorii u nás najdete například slabikáře pro nejmenší, ale také matematické a fyzikální tabulky pro žáky starší. Nechybí ani pracovní sešity, slepé mapy a mnohé další pomůcky do školních lavic.