Kategorie

Architektonické památky

Je to právě architektura, neboli nejrůznější druhy a podoby stavitelství, která nám představuje civilizace a ve svém smyslu také jejich myšlení a způsob vedení života. Architektura je totiž v mnoha případech to jediné, co nám po mnoha civilizacích zůstalo. A to zejména v případech civilizací, které žily před tisíci lety. V mnoha případech se zkoumáním a sledováním architektury dozvíme mnohé o myšlení a důrazu doby. Tak jako tomu bylo v gotice u snahy přiblížení se k Bohu, nebo v rámci Secese jako snahu o odloučení od průmyslového pokroku. V této kategorii najdete knihy věnující se mnoha stylům architektury, ale také světově proslulým stavbám.