Kategorie

Církevní rok

Církevní rok je v mnoha publikací označován jako Liturgický rok. Tento pojem poté definuje souhrn nejen dnů, ale také úseků celého roku, které jsou v křesťanství považovány za sváteční dny. Ty jsou sestavovány z jednotlivých kalendářů, nejčastěji z juliánského a gregoriánského. Tyto svátky jsou poté odlišovány jednotlivými texty, ale také odlišností barev liturgických oděvů, čtení konkrétních úryvků Bible, ale také dle samotné výzdoby kostelů. Liturgické, neboli církevní, roky najdeme také v Římskokatolické církvi, ale existují také Byzantské, Syrské, nebo Arménské liturgické roky. Více o nich najdete v následujících teologických a naučných dílech.