Kategorie

Diplomaté

Úkolem diplomacie je zprostředkování komunikace mezi jednotlivými státy a hájení státních zájmů. Mezi diplomaty můžeme řadit velvyslance, vyslance nebo chargé d’affaires. Česká republika má v mnoha zemích svá velvyslanectví, konzuláty nebo stálé delegace, mise či zastoupení, na která se v případě potíží mohou obrátit čeští občané, kteří se vyskytují v dané cizí zemi. Představitelé diplomacie se také velkou měrou podílí na řešení mezinárodních konfliktů a vyjednávání, vyplývajících z mezinárodně uznávaných smluv. Historii československé diplomacie se věnuje publikace Diplomacie Československa.