Kategorie

Slovenské příběhy

Slovenské příběhy jsou neodmyslitelnou součástí slovenské literatury, která se vyvíjí od 9. století, v této době můžeme objevovat první nálezy slovenské literatury. Tak jako u většiny evropských jazyků, také ten slovenský se zprvu zabýval zejména teologickými texty. Největší rozvoj zažívá slovenský jazyk se založením prvních univerzit a posléze v období Baroka a renesance, kdy se začínají objevovat příběhy popisující slovenský dobový život. Právě apelování na tradice a život Slováků napříč mnoha dobami je neustále inspirací pro slovenské příběhy. V této kategorii tak můžete najít knihy jak klasických slovenských autorů, tak těch moderních.