Kategorie

Španělské romány

Z náboženských textů se nejtypičtější pro španělskou literaturu stala zejména lyrická poezie. Romány se však stávají velkým tématem až v 18. století, ačkoliv mnohá slavná díla můžeme datovat hlouběji do historie, bylo to právě osvícenectví, které na mnoha místech Evropy inspirovalo velká literární díla, Španělsko nebylo výjimkou. Velmi častým tématem jsou například války, převraty, ale také španělské kolonie, které se v tomto období často měnily a ztrácely svou sílu. Politická díla jsou pro španělskou literaturu velmi typická. Nechybí však také inspirace barvitou zemí a kulturou. V této kategorii najdete klasiky i modernisty španělských románů.