Kategorie

Šlechtičny

Šlechta se od pradávna vyznačuje mocenskými nároky, ale také právními výsadami a šlechtickými tituly. Tyto jdou ruku v ruce nejen se speciálním vzděláním, ale také posláním. Zejména v dřívějších dobách šlechta nejen vedla svůj lid, ale také se starala o rozvoj umění i vědy podporou a vzděláváním nadaných lidí, zejména z "lepších tříd". Součástí šlechty jsou také šlechtičny, tedy ženy urozeného původu. Právě ty jsou v mnoha šlechtických rodech slavnými držitelkami a vůdkyněmi. Ale také často představovaly velkou krásu a vizi šlechty. O slavných šlechtičnách se můžete mnohem více dočíst v této kategorii.