Kategorie

Právo

Právo se vyvíjelo spolu s vývojem samotné civilizace. Již Starověký Egypt měl jasně dané zákony, ty sahají zpět do doby 3000 př. n. l. Právo, je pro nás souborem zákonů a zákonitostí, které určují chování člověka, ale také organizací, státu a jejich představitelů v mezích zákona, ale také určuje tresty v rámci jejich porušení. Od primitivních práv, které známe z historie dnes existují doslova tisíce precedentů, pravidel a dalších pouček, které definují nejen právo v dané zemi,ale také v dané právní oblasti, případně v právu mezinárodním. Obor práv patří mezi jeden z nejsložitějších, ale také často vyhledávaných. Tato kategorie vám nabízí odbornou i populárně-naučnou literaturu.