Kategorie

Fantasy příběhy

Říká se, že je velmi těžké určit dobu, kdy se fantasy příběhy oddělily od klasické fikce a legend. Nejčastěji je však udávaná doba 19. století. V této době poprvé nalézáme knihy, jejichž tématy jsou příběhy propojené s magií, nadpřirozenými silami a bytostmi. Tyto příběhy nás zavedou do smýšlených a kouzelných světů za postavami a bytostmi se kterými prožíváme mnohé dobrodružné a emotivní příběhy. Největší vývoj zažívá tento žánr ve 20. století, kdy inspirováni děním ve světě, vytváří příběhy, které čtenáře zavedou do světa nového. I zde však probíhají boje mezi dobrem a zlem. Fantasy literatura je jedním z nejrůznorodější a nejrozšířenějších žánrů, knihy fantasy příběhů tak najdete také u nás a to ve velmi široké nabídce.