Kategorie

Česko.

Česko je název pro Českou republiku.Jedná se o stát ve střední Evropě, který vznikl rozdělením tehdejšího Československa 1.ledna 1993.Nutno podotknout, že rozdělení proběhlo na základě shody obou národů a to jak Čechů tak i Slováků.Jednalo se o mírové rozdělení jednoho státu, které může být dáváno za příklad i ostatním státům světa, kde dochází k podobným událostem.Česko, podle sociálních,ekonomických a politických indikátorů, patří k vysoce hodnoceným státům s tržní ekonomikou na světě.Česko vzniklo na základech Velkomoravské říše a Českého království, po první světové válce jako Československo.Více se dozvíte z bohaté nabídky našich knih.