Kategorie

Politologie

Politologie je společenský věda, která se zabývá politikou, politickou teorií a mezinárodními vztahy. Soustředí se na popis politických jevů ve společnosti. Politologie jako věda vychází především ze sociologie politiky, ovlivněna je ale i jinými obory, např. politickou filosofií, právní vědou, ekonomií, historií, antropologií a dalšími. Kořeny politologie nalezneme v devatenáctém století. Jedním z nejznámějších filosofů, kteří se zabývali politickou mocí, je italský filosof Niccoló Machiavelli. K našim významným politologům se řadí např. Blanka Říchová, Lubomír Kopeček, Maxmilián Strmiska nebo Miroslav Novák.

,