Kategorie

Totalitarismus

Totalitarismus je politický systém, ve kterém elita usiluje o absolutní moc nad veřejným i soukromým životem všech občanů. Jedná se o nedemokratickou formu vlády, založenou na principu tyranie a teroru. Totalitní zřízení u nás bylo v době komunistické nadvlády. Politická ideologie byla vynucována, došlo k izolaci od západního světa uzavřením státních hranic, kontrole občanů ze strany státní policie a dalším projevům totalitního režimu. Totalitarismus byl také typický pro fašismu či nacismus. V čele totalitních režimů obvykle stojí silný vůdce, jehož moc je téměř neomezená. Původem totalitarismu a jeho projevy se zabývá mnoho publikací.